cleanclassic logo

Siivouspalvelun kilpailutus

Ydinosaamistamme on siivouspalveluyrityksiltä ostettavan siivouspalvelun kilpailuttaminen. Tutustumme kilpailutettavan kohteen ominaispiirteisiin huolellisesti ja laadimme tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa voidaan hyödyntää seuraavalla sivulla esitettyjä digitaalista kuvankäsittelyä ja siivoustyön työmäärämitoitusta. Analysoimme ja pisteytämme tarjoukset. Esitämme ehdotuksen sopimuskumppaniksi, laadimme sopimusehdot ja olemme mukana sopimusneuvotteluissa. Sopimuksen elinkaaren ajaksi tarjoamme ja lämpimästi suosittelemme asiakkaillemme seuraavalla sivulla esitettyjä auditointi- ja visuaalinen laadunarviointi -palveluja.

Siivoussopimusten hallintapalvelu

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua koko siivoussopimuksen elinkaaren ajaksi. Kokonaispalvelu käsittää mm. siivoussopimusdokumenttien päivittämisen muuttuvissa tilanteissa sekä säännölliset kiinteistöpalaverit ja auditoinnit. Palvelumme kattaa lisäksi internet-pohjaisten palvelunhallintajärjestelmien reaaliaikaisen seurannan ja sopimuksen toteutumisen valvonnan kaikilta osin.

Julkiset hankinnat

Meillä on vankka kokemus julkisten hankintojen kilpailuttamisesta ja hyvä hankintalain tuntemus. Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on sisältynyt palveluvalikoimaamme koko toimintamme ajan.