cleanclassic logo

Siivouskilpailutus

Siivouspalvelun kilpailutusprosessi ja laaja-alainen sopimushallinta on esitelty edellisellä sivulla. Kilpailutukseen voidaan liittää myös käyttäjäpalvelut.

Auditointi

Objektiivinen arviointi siivoussopimuksen mukaisten vaatimusten täyttymisestä. Auditointi koostuu kenttäkäynneistä, haastatteluista ja auditoinnin kannalta olennaisiin dokumentteihin tutustumisesta.

Visuaalinen laadunarviointi

Sopimuksen mukaisen ylläpito- ja perussiivouksen toteuman valvonta ja poikkeamien havainnointi kenttäkäynneillä. Visuaalinen laadunarviointi koostuu kenttäkäynneistä ja olennaisiin dokumentteihin tutustumisesta. Visuaalinen laadunarviointi kattaa myös perussiivousurakoiden vastaanottamisen.

Digitaalinen kuvankäsittely

Sähköisten piirustusten hyödyntäminen siivoussuunnittelussa, pinta-alatietojen laskennassa ja värikarttojen tuottamisessa.

Siivousmitoitus

Siivoustyön työmäärämitoitus ja kustannuslaskenta.

Siivoussuunnitelmat

Ylläpito- ja perussiivouksen palvelukuvaukset ja lopputulokseen perustuvat laatukuvaukset.

Koulutus ja luennot

Toimeksiannon mukaisesti räätälöidyt.

Tukipalvelut asiakkaalle

Siivousystävälliset mattoratkaisut tuulikaappeihin, sisääntuloauloihin ja kosteisiin tiloihin.